volební kampaň Buchlovjané

webové stránky
logo
propagační materiál
sociální sítě

Více než roční spolupráci se nám podařila uskutečnit s hnutím Buchlovjané, kdy jsme vytvořily logo volební strany, responzivní webové stránky s programem a spoustu tiskovin včetně rozsáhlé brožury. Samozřejmostí byla i naše online podpora s vedením sociálních sítí.