Vi-Fi čísla

webové stránky
logo

Další spolupráci se nám podařilo navázat s firmou Vi-Fi čísla. Zadáním bylo vytvořit jednoduchý web, který osloví svým designem. K tomu navrhnout pasující logo, kde jsme využily slovácký motiv, který firma rovněž využívá při tvorbě svých zakázek. Bylo nám potěšením tvořit pro firmu, která má smysl pro detail.